INKLEMO OBCHOD

KATALOG ZBOŽÍ CENÍK ZBOŽÍ
VELKOOBCHODNÍ A MALOOBCHODNÍ
PRODEJ AGREGÁTŮ JUNKERS

PLYNOVÉ KOTLE

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

TEPELNÁ ČERPADLA

Zajišťujeme prodej a montáž:

Průtokové ohřívače vody
Přímo ohřívané zásobníkové ohřívače vody 120-290l
Nepřímo ohřívané zásobníky vody 50-1000l
Závěsné kotle komínové s průtokovým ohřevem TUV,nebo zásobníkovém ohřevem TUV
Kotle s nuceným odtahem spalin(turbo) s průtok. ohřevem TUV,nebo zásob.ohřevem TUV
Kondenzační kotle s výkonem od 14 do 98 kW a další možnosti kaskády kotlů
Tepelná čerpadla – vzduch /voda,úsporný provoz až do -20°C
Solární techniku pro ohřev TUV i s podporou vytápění
Solární zásobníky vody 290-546l
Regulační techniku